TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Lô DC 1a - 13 đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Địện thoại: 0256.2200569
Fax: 0256.3547029
Email: Dongduong_bdgts@yahoo.com

CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: số 65 đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3601668
Fax: 0269.3748748
Email: dongduonggialaiauction@gmail.com

Bán đấu giá QSD đất tọa lạc tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lacủa ông Phạm Công Hoan và bà Võ Thị Hiền

Email In PDF.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất có diện tích 979,8m2 (trong đó: 100m2 đất ở và 879,8m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc  thửa đất số 111, tờ bản đồ số 69, tọa lạc tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (chi tiết theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 06/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku).

Giá khởi điểm của tài sản: 610.579.782 đồng (Sáu trăm mười triệu năm trăm bảy mươi chín ngàn bảy trăm tám mươi hai đồng; nộp khoản tiền đặt trước 122.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku

Địa chỉ: số 119 đường Trần Quý Cáp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản kê biên thi hành án của ông Phạm Công Hoan và bà Võ Thị Hiền đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 05/8/2020 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương - Chi nhánh Gia Lai.

Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 05/8/2020.

Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương – Chi nhánh Gia Lai số: 0291006668668 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Gia Lai.

Thời gian xem tài sản đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ ngày 07/8/2020 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương – Chi nhánh Gia Lai.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

 

 

 

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là tất cả hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đăng ký và cam kết tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu); Bản phô tô CMND hoặc thẻ căn cước công dân; Bản phô tô giấy nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

- Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Thời hạn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá: trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ số tiền trúng đấu giá, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Joomlart