Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 76 lô đất ở thuộc khu đất OLK-03 và OLK-06 tại khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 76 lô đất ở thuộc khu đất OLK-03 và OLK-06 tại khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan