Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 169 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 169 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan