Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 328 lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 328 lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan