Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 32 lô đất ở trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 32 lô đất ở trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan