Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan