Ông Lê Việt Hùng – Được Trao tặng Bằng khen tại Diễn Đàn Hợp tác Liên kết Hiệp hội và Gặp mặt Doanh nghiệp 2017

Ông Lê Việt Hùng – Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Đấu Giá Tài Sản Đông Dương được TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam VCCI Trao tặng Bằng khen tại Diễn Đàn Hợp tác Liên kết Hiệp hội và Gặp mặt Doanh nghiệp 2017

Chủ đề liên quan