CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

  • Địa chỉ trụ sở chính: Lô DC1a- 13 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Địện thoại: 0256.2200569  - 0256.3701703
  • Fax: 0256.3547029 - Di động: 091.4024837
  • Mã số thuế: 4101545864
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc: LÊ VIỆT HÙNG
  • Phó Tổng Giám đốc: HỒNG THỊ MUỘNG
  • Hoạt động kinh doanh: đấu giá tài sản.