Thông báo đấu giá tài sản: 30 lô đất ở tại Ô NO-10 khu dân cư phía Đông Suối Ông Sung, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù cát, tỉnh Bình Định (tb 491.2024)

 • 28 May,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản: 30 lô đất ở tại Ô NO-10 khu dân cư phía Đông Suối Ông Sung, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù cát, tỉnh Bình Định (tb 491.2024)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với các điểm, khu dân cư, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 466.2024)

 • 28 May,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với các điểm, khu dân cư, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 466.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 370.2024)

 • 25 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 370.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất ở tại khu QHDC thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb369.2024)

 • 25 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất ở tại khu QHDC thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb369.2024)

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 lô đất ở tại khu dân cư thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

 • 15 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 lô đất ở tại khu dân cư thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 282.2024)

 • 04 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 282.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 279.2024)

 • 04 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 279.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 276.2024)

 • 04 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 276.2024)

Thông báo đấu giá tài sản Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99668-TS (tb 272.2024)

 • 02 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99668-TS (tb 272.2024)

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Lê Thị Thu Thảo (tb 271.2024)

 • 01 Apr,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Lê Thị Thu Thảo (tb 271.2024)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 112 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 261.2024)

 • 30 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 112 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 261.2024)

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 • 29 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (tb 268.2024)

 • 29 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (tb 268.2024)

Thông báo đấu giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (tb 266.2024)

 • 29 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (tb 266.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội Nhơn Bình (tb 245.2024)

 • 20 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội Nhơn Bình (tb 245.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định (tb 236.2024)

 • 20 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định (tb 236.2024)

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 224.2024)

 • 18 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 224.2024)

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 222.2024)

 • 18 Mar,2024
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 222.2024)