Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Võ Chí Bình và bà Ngô Thị Cảnh Em

 • 08 Dec,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Võ Chí Bình và bà Ngô Thị Cảnh Em

Cho thuê 24 lô nhà lồng Hà tầng Cảng cá tổng hợp (Khu E) thuộc Hệ thống Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1)

 • 08 Dec,2023
 • By Admin

Cho thuê 24 lô nhà lồng Hà tầng Cảng cá tổng hợp (Khu E) thuộc Hệ thống Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1)

Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở tại khu QHDC xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb 1517.2023)

 • 22 Nov,2023
 • By Admin

Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở tại khu QHDC xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb 1517.2023)

Đấu giá cho thuê quản lý, khai thác mặt bằng sân bê tông là bãi giữ xe máy tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Quy Nhơn (tb 1503.2023)

 • 22 Nov,2023
 • By Admin

Đấu giá cho thuê quản lý, khai thác mặt bằng sân bê tông là bãi giữ xe máy tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Quy Nhơn (tb 1503.2023)

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (tb1448.2023)

 • 16 Nov,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (tb1448.2023)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 1441.2023)

 • 08 Nov,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 1441.2023)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 140 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1414.2023)

 • 07 Nov,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 140 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1414.2023)

Thông báo đấu giá quyền sử dung đất đối với 104 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1366.2023)

 • 07 Nov,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dung đất đối với 104 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1366.2023)

Cho thuê quản lý, khai thác mặt bằng sân bê tông là bãi giữ xe máy tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy Nhơn

 • 19 Oct,2023
 • By Admin

Cho thuê quản lý, khai thác mặt bằng sân bê tông là bãi giữ xe máy tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy Nhơn

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại Khu dân cư lò gạch cũ sau nhà ông Võ Ngọc Sáng, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 • 19 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại Khu dân cư lò gạch cũ sau nhà ông Võ Ngọc Sáng, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của ông Nguyễn Văn Tổng và bà Mai Thị Đông

 • 19 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của ông Nguyễn Văn Tổng và bà Mai Thị Đông

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của ông Nguyễn Văn Điệu và bà Huỳnh Thị Điệu

 • 19 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của ông Nguyễn Văn Điệu và bà Huỳnh Thị Điệu

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 19 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyển sử dụng đất ở đối với 116 lô đất ở tại khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 10 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyển sử dụng đất ở đối với 116 lô đất ở tại khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại khu dân cư trước Hồ sinh thái, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

 • 10 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại khu dân cư trước Hồ sinh thái, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 113 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb1239)

 • 10 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 113 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb1239)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất tại công trình: Cắm mốt phân lô khu dân cư Bình Thạnh (điểm trường Mầm non cũ) xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

 • 10 Oct,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất tại công trình: Cắm mốt phân lô khu dân cư Bình Thạnh (điểm trường Mầm non cũ) xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thông báo đấu giá Rừng trồng quy hoạch sản xuất tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định (TB1104.2023)

 • 15 Sep,2023
 • By Admin

Thông báo đấu giá Rừng trồng quy hoạch sản xuất tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định (TB1104.2023)