upload/news/UF8oT_daugiataisan.jpg

Thông báo đấu giá tài sản; Tài sản thế chấp: Xe ô tô con biển số đăng ký: 77A-047.77

 • 24 Mar,2021
 • By Admin

Tài sản thế chấp: Xe ô tô con biển số đăng ký: 77A-047.77

upload/news/waKk4_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 30 Mar,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

upload/news/HnYff_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 02 Apr,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

upload/news/kQ8GD_daugiataisan.jpg

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Trịnh Thị Bưởi và ông Nguyễn Văn Mạnh

 • 06 Apr,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Trịnh Thị Bưởi và ông Nguyễn Văn Mạnh, tọa lạc tại khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

upload/news/6jJsL_images.jpg

Thông báo về việc điều chỉnh thông báo đấu giá tài sản

 • 07 Apr,2021
 • By Admin

Thông báo về việc điều chỉnh thông báo đấu giá tài sản

upload/news/dG5vr_daugiataisan.jpg

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô 77B-5559

 • 28 May,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô 77B-5559

upload/news/44kNK_daugiaqsdd.jpg

Thông báo đấu giá tài sản

 • 17 Jun,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuộc các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

upload/news/KTaEs_tai-xuong.jpg

Thông báo đấu giá tài sản thế chấp

 • 17 Jun,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản thuôc quyền sở hữu và sử dụng của bà Hồ Thị Thanh Thảo và ông Lê Văn Kỳ

upload/news/Qu7Cf_tai-xuong.jpg

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của bà Lê Thúy Vân

 • 17 Jun,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của bà Lê Thúy Vân Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Lữ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

upload/news/aVT8f_dg-tai-san.jpg

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Phạm Vinh và bà Mai Thị Gái

 • 25 Jun,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Phạm Vinh và bà Mai Thị Gái

upload/news/xTWoM_dg-tai-san.jpg

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của bà Nguyễn Thị Tố Uyên

 • 29 Jul,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của bà Nguyễn Thị Tố Uyên

upload/news/qP0Aa_dg-tai-san.jpg

Thông báo đấu giá tài sản tài sản kê biên thi hành án của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tấn Lộc

 • 29 Jul,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản tài sản kê biên thi hành án của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tấn Lộc