upload/news/waKk4_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 30 Mar,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

upload/news/HnYff_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 • 02 Apr,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm, khu quy hoạch, khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

upload/news/6jJsL_images.jpg

Thông báo về việc điều chỉnh thông báo đấu giá tài sản

 • 07 Apr,2021
 • By Admin

Thông báo về việc điều chỉnh thông báo đấu giá tài sản

upload/news/44kNK_daugiaqsdd.jpg

Thông báo đấu giá tài sản

 • 17 Jun,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuộc các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

upload/news/zPG6D_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 328 lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 • 15 Oct,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 328 lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

upload/news/VIHhp_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 169 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn

 • 15 Oct,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 169 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn

upload/news/WfONG_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 76 lô đất ở thuộc khu đất OLK-03 và OLK-06 tại khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 • 18 Oct,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 76 lô đất ở thuộc khu đất OLK-03 và OLK-06 tại khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

upload/news/7pSww_images.jpg

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 37 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

 • 07 Dec,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 37 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

upload/news/DA4qZ_images.jpg

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

 • 07 Dec,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

upload/news/3wJfS_images.jpg

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 155 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn

 • 28 Dec,2021
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 155 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn

upload/news/XPV0n_images.jpg

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 70 lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 • 28 Jan,2022
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 70 lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

upload/news/pNZi4_images.jpg

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 17 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 • 28 Jan,2022
 • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 17 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn