TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Lô DC 1a - 13 đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Địện thoại: 0256.2200569
Fax: 0256.3547029
Email: Dongduong_bdgts@yahoo.com

CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: số 65 đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3601668
Fax: 0269.3748748
Email: dongduonggialaiauction@gmail.com

Bán đấu giá QSD đất: 01 lô đất ở tại khu dân cư tổ 5, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Email In PDF.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Theo Văn bản số 171/BQLDAĐTXD&PTQĐ ngày 18/9/2020

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn)

1. Quyền sử dụng đất: 01 lô đất ở tại khu dân cư tổ 5, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Kèm theo sơ đồ phân lô.

2. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: đính kèm theo bảng chi tiết.

3. Người có tài sản đấu giá:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn

Địa chỉ: số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Hình thức đấu giá: kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 10/10/2020, cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 15 giờ ngày 07/10/2020 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn: từ 08 giờ đến 16 giờ ngày 07/10/2020;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 07/10/2020;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 10/10/2020 tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

 

 

8. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày chủ nhật hàng tuần sau ngày 10/10/2020 (lô đất do không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục đến 16 giờ ngày thứ 5 hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày thứ 5 hàng tuần;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: bắt đầu lúc 08 giờ ngày chủ nhật hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

9. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương gồm:

- Tài khoản số: 111002775169 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 402034433100003 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quy Nhơn;

- Tài khoản số: 4309201002513 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 58010000791694 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 0051000516083 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.

10. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất đấu giá gồm có:

+ 01 Đăng ký và cam kết tham gia đấu giá (theo mẫu);

+ 01 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước công dân;

+ 01 bản photo giấy nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Mỗi lô đất nộp riêng một giấy nộp tiền đặt trước vào tài khoản, số tiền nộp phải bằng hoặc cao hơn so với quy định. Đối với tiền hồ sơ tham gia đấu giá khách hàng có thể cộng nộp chung vào tài khoản cùng với khoản tiền đặt trước hoặc nộp riêng bằng tiền mặt; Giấy nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá không ghi lô đất đấu giá mà chỉ ghi “nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá đất phường Bình Định”;

 

 

 

+ 01 phiếu trả giá gián tiếp. Phiếu trả giá phải viết cùng 01 màu mực, không được gạch bỏ, sửa chữa, tẩy xóa. Cụ thể cách trả giá như sau: lô đất có giá khởi điểm là 1.064.880.000 đồng, bước giá là 54.000.000 đồng. Người tham gia đấu giá chọn một trong hai cách ghi phiếu trả giá sau đây:

Hoặc là chọn cách 1 trả giá ghi theo bước giá thì ghi vào phiếu trả giá: “01 bước, bằng chữ: một bước” hoặc “02 bước, bằng chữ: hai bước” hoặc……; trường hợp nếu ghi “0 bước” hay “không bước” thì phiếu trả giá không hợp lệ, bị loại;

Hoặc là chọn cách 2 trả giá ghi theo số tiền thì ghi vào phiếu trả giá: “1.064.880.000 đồng, bằng chữ: Một tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng hoặc giá khởi điểm” hoặc “1.118.880.000 đồng, bằng chữ: Một tỷ một trăm mười tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng” hoặc……..;

- Giá trúng đấu giá phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất là một bước giá (tròn bước giá);

- Điều kiện về mối quan hệ: Trong một lô đất, những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

Lô đất
(số)
Vị trí Lộ
giới
(m)
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm Tiền đặt trước
(đồng)
Tiền hồ sơ tham gia
đấu giá
(đồng)
Bước giá
(đồng)
(đồng/m2) (đồng/lô)
4
(Lô góc, Khu A21)
Đường DS7 14 88.74 12,000,000 1,064,880,000 212,000,000 500,000 54,000,000
Joomlart