Thông báo đấu giá Rừng trồng thuộc chức năng quy hoạch rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng (tb 208.2024)

Tài sản đấu giá: 

- Đối tượng khai thác: Rừng trồng thuộc chức năng quy hoạch rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng;  

- Loài cây khai thác: Keo lai; Năm trồng: 2017;

- Diện tích khai thác: 20,09 ha;  

- Tổng trữ lượng cây đứng: 1.925,877 m3;

- Tổng sản lượng thương phẩm: 1.540,202 m3; Trong đó:

+ Gỗ bao bì (D1,3 > 15 cm): 354,731 m3;

+ Gỗ nguyên liệu (D1,3 từ 6 - 15 cm): 1.185,438 m3;

+ Củi (D1,3 < 6 cm): 0,033 m3;

- Phương thức khai thác: Bán cây đứng, khai thác trắng toàn bộ diện tích như trong hồ sơ thiết kế phương án và dự toán khai thác. Chi phí chặt hạ, bốc xếp, vận chuyển, thu gom người mua chịu. Khai thác dưới sự giám sát của Bên A, thi công đúng hồ sơ thiết kế, đúng hợp đồng ký kết và đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái;

- Địa điểm khai thác: Tại tiểu khu V9.6, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan