Thông báo về việc tạm dừng tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây nhà thờ Nguyễn Tấn thôn Cự Lễ xã Hoài Phú

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây nhà thờ Nguyễn Tấn thôn Cự Lễ xã Hoài Phú

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan