Thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và tổ chức cuộc đấu giá tài sản rừng Vĩnh Kim

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và tổ chức cuộc đấu giá tài sản rừng Vĩnh Kim

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan