Thông báo về việc điều chỉnh diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước các lô đất ở thuộc khu dân cư thôn Tân Trung (điểm số 2), xã Hoài Châu và khu dân cư khu phố Đệ Đức 1, xã Hoài Tân

Thông báo về việc điều chỉnh diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước các lô đất ở thuộc khu dân cư thôn Tân Trung (điểm số 2), xã Hoài Châu và khu dân cư khu phố Đệ Đức 1, xã Hoài Tân

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan