Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan