Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuộc các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan