Thông báo đấu giá tài sản thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Kim Thái và bà Văn Thị Hồng Nhung thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Thông báo đấu giá tài sản thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Kim Thái và bà Văn Thị Hồng Nhung thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan