Thông báo đấu giá tài sản thửa đất số 52, tờ bản đồ số 53, diện tích 200m2, thuộc xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản thửa đất số 52, tờ bản đồ số 53, diện tích 200m2, thuộc xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan