Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của bà Lê Thúy Vân

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án của bà Lê Thúy Vân

Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Lữ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan