Thông báo đấu giá tài sản thế chấp

Thông báo đấu giá tài sản thuôc quyền sở hữu và sử dụng của bà Hồ Thị Thanh Thảo và ông Lê Văn Kỳ

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan