Thông báo đấu giá tài sản tháo dỡ, thanh lý vật tư thu hồi tòa nhà hành chính, dãy nhà làm việc, nhà để xe và tường rào cổng ngõ trụ sở làm việc củ của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn

Thông báo đấu giá tài sản tháo dỡ, thanh lý vật tư thu hồi tòa nhà hành chính, dãy nhà làm việc, nhà để xe và tường rào cổng ngõ trụ sở làm việc củ của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan