Thông báo đấu giá tài sản Rừng trồng phòng hộ

Thông báo đấu giá tài sản Rừng trồng phòng hộ, loại cây khai thác: Cây keo lai, Năm trồng: 2011

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan