Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (tb 185.2024)

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; cụ thể như sau:

- Vị trí: Số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;  

- Diện tích thửa đất: 67,8m2 (tổng diện tích lô đất là: 88m2, trong đó có 20,2m2 nằm trong hành lang ATGT); Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;   

- Tài sản gắn liền đất:

+ Diện tích sàn xây dựng: 63,2m2 (diện tích nhà: 58,9m2; diện tích nhà vệ sinh: 4,3m2);

+ Hiện trạng: Nhà 01 tầng, khung BTCT, tường xây gạch, nền xi măng, mái bê tông.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan