Thông báo đấu giá Tài sản quyền sử dụng đất ở đối với 24 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 126.2024)

Thông báo đấu giá Tài sản quyền sử dụng đất ở đối với 24 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 126.2024)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan