Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với các điểm, khu dân cư, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 466.2024)

1. Quyền sử dụng đất ở: 

- 73 lô đất ở tại khu dân cư và chợ mới Cảnh Hàng, thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 57 lô đất ở tại khu dân cư Đông Bàn Thành 2, khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 52 lô đất ở tại các điểm dân cư, khu QHDC xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 44 lô đất ở tại các khu dân cư phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 43 lô đất ở tại các khu dân cư, khu QHDC phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 20 lô đất ở tại khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 12 lô đất ở tại khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 10 lô đất ở tại khu dân cư khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 09 lô đất ở tại khu dân cư thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 02 lô đất ở tại khu đất phía Tây tuyến đường liên xã thuộc khu trung tâm xã theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, thôn Tân Dương, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (phường) và đất ở tại nông thôn (xã);

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Hạ tầng kỹ thuật: Được xây dựng theo dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan