Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 112 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 261.2024)

  1. Quyền sử dụng đất ở: 112 lô đất ở tại các Khu TĐC phường Bùi Thị Xuân; Khu dân cư tại Cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D; Điểm tái định cư CX4 và Điểm tái định cư C5, Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với tổng diện tích là 11.780,4m2 ; Cụ thể như sau:

- Khu dân cư tại Cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn là 82 lô với tổng diện tích là 8.557,3m2;

- Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn là 18 lô với tổng diện tích là 2.365,8m2;

- Điểm tái định cư CX4 - Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn là 09 lô với tổng diện tích là 637,3m2;

- Điểm tái định cư C5 - Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn là 82 lô với tổng diện tích là 8.557,3m2;

Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật;

Vị trí, giới cận các lô đất: Theo hiện trạng khu đất và Bản đồ quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất được duyệt;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan