Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Lô đất Khu 3 gồm 04 ô đất O-7, O-8, OT-3, OT-4 thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan