Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 35 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan