Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 224.2024)

Quyền sử dụng đất ở: 43 lô đất ở tại khu dân cư thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải; 10 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Phụng Du 2 (khu O-03), phường Hoài Hảo; 05 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây; 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố 8, phường Tam Quan; 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn; 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Vĩnh Phụng 2 (thửa đất số 137, tờ bản đồ số 5), phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan