Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 222.2024)

Quyền sử dụng đất ở: 26 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Vĩnh Phụng 2, phường Hoài Xuân; 20 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam; 18 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Tân; 13 lô đất ở tại khu dân cư thôn Định Công (nhà Mạnh), xã Hoài Mỹ; 12 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan