Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 220.2024)

Quyền sử dụng đất ở: 48 lô đất ở tại khu dân cư thuộc dự án đường kết nối giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145+540 và 01 lô đất ở tại Khu dân cư khu phố 2, phường Bồng Sơn; 37 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam; 34 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Lại Khánh, phường Hoài Đức; 20 lô đất ở tại khu dân cư thôn Tân Trung (điểm số 2), xã Hoài Châu; 15 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Tân; 13 lô đất ở tại các khu dân cư xã Hoài Châu Bắc; 11 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Ca Công, phường Hoài Hương; 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan