Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất ở trên đại bàn thành phố Quy Nhơn

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất ở tại Khu đất dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa; 09 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại Khu HH1 và HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KV1 và KV9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan