Thông báo đấu giá tài sản khai thác rừng trồng sản xuất tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản khai thác rừng trồng sản xuất tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan