Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án là di sản kế thửa của ông Nguyễn Văn Châu và bà Trần Thị Em, hiện do ông Nguyễn Văn Minh quản lý, sử dụng.

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án là di sản kế thửa của ông Nguyễn Văn Châu và bà Trần Thị Em, hiện do ông Nguyễn Văn Minh quản lý, sử dụng.

 

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan