Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Phạm Vinh và bà Mai Thị Gái

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Phạm Vinh và bà Mai Thị Gái

Địa chỉ: khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan