Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Nguyễn Văn Vy và bà Nguyễn Thị Minh

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Nguyễn Văn Vy và bà Nguyễn Thị Minh

Quyền sử dụng đất ở tại khu phố 1, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan