Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Nguyễn Hồng Công và bà Nguyễn Thị Tư (tàu đánh cá số đăng ký BĐ-94933-TS)

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của ông Nguyễn Hồng Công và bà Nguyễn Thị Tư (tàu đánh cá số đăng ký BĐ-94933-TS)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan