Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Trần Thị Ngoan: diện tích 43,5m2, tọa lạc tại khu phố Thạnh Xuân Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Trần Thị Ngoan: diện tích 43,5m2, tọa lạc tại khu phố Thạnh Xuân Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan