Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án của bà Nguyễn Thị Tố Uyên (tb 193.2024)

Tài sản thi hành án: 

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 253646, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01284 do UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 16/11/2015, được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định – Chi nhánh thành phố Quy Nhơn cấp thay đổi sang tên cho bà Nguyễn Thị Tố Uyên vào ngày 03/8/2017, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 236 (chung thửa); Tờ bản đồ số: 29;

+ Địa chỉ: Tổ 32, khu vực 6, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

+ Diện tích: 44,84m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 253647, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01285 do UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 16/11/2015, được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định – Chi nhánh thành phố Quy Nhơn cấp thay đổi sang tên cho bà Nguyễn Thị Tố Uyên vào ngày 03/8/2017, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 236 (chung thửa); Tờ bản đồ số: 29;

+ Địa chỉ: Tổ 32, khu vực 6, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

+ Diện tích: 23,93m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 02 tầng được xây dựng chung trên 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên; Diện tích xây dựng: 68,77m2; Diện tích sàn: 137,54m2; Kết cấu: Tường gạch, mái tole, trần đóng thạch cao dạng tấm thả, nền lát gạch ceramic;

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan