Thông báo đấu giá tài sản của ông Lê Cẩm Bình và bà Nguyễn Thị Hiệp, tại Thửa đất địa chỉ số 47 đường Phan Huy Ích, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá tài sản của ông Lê Cẩm Bình và bà Nguyễn Thị Hiệp, tại Thửa đất địa chỉ số 47 đường Phan Huy Ích, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan