thông báo đấu giá tài sản Cho thuê diện tích bán hàng tại chợ An Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

thông báo đấu giá tài sản Cho thuê diện tích bán hàng tại chợ An Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

 

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan