Thông báo đấu giá tài sản: 30 lô đất ở tại Ô NO-10 khu dân cư phía Đông Suối Ông Sung, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù cát, tỉnh Bình Định (tb 491.2024)

Thông báo đấu giá tài sản: 30 lô đất ở tại Ô NO-10 khu dân cư phía Đông Suối Ông Sung, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù cát, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan