Thông báo đấu giá quyền thuê diện tích bán hàng 540 lô nhà lồng tại chợ Phú Phong, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (tb 204.2024)

Thông báo đấu giá quyền thuê diện tích bán hàng 540 lô nhà lồng tại chợ Phú Phong, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan