Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 370.2024)

Tài sản đấu giá:

- 13 lô đất ở tại các khu dân cư xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 09 lô đất ở tại khu dân cư Nam Soi Bồng, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

- 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (xã) và đất ở đô thị (phường);

Hình thức giao đất: Giao đất  có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Hạ tầng kỹ thuật: Đã xây dựng hạ tầng;

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan