Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội Nhơn Bình (tb 245.2024)

Quyền sử dụng đất ở: 84 lô đất ở tại Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Vị trí, giới cận các lô đất: Theo hiện trạng khu đất và Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được duyệt;

Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;  

Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc: Theo hiện theo đồ án quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan