Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 32 lô đất ở tại Khu QHDC chỉnh trang dòng suối Thó kết hợp với đường giao thông và Khu dân cư thị trấn Ngô Mây và 38 lô đất ở tại Khu QHDC xã Cát Minh, huyện Phù Cát

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 32 lô đất ở tại Khu QHDC chỉnh trang dòng suối Thó kết hợp với đường giao thông và Khu dân cư thị trấn Ngô Mây và 38 lô đất ở tại Khu QHDC xã Cát Minh, huyện Phù Cát

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan