Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 252 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 252 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan