Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan