Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất ở tại khu QHDC thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb369.2024)

Tài sản đấu giá: 23 lô đất ở tại khu QHDC thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Hạ tầng kỹ thuật: Được xây dựng theo dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan